Érzelmek, gondolatok, stressz

image 32Az, hogy hogyan viszonyulunk életünk jelenségeihez, hogyan válaszolunk az élet kihívásaira, illetve mindeközben milyen szociális és érzelmi környezetet teremtünk magunk és közvetlen környezetünk számára, sokkal jelentősebb egészségbefolyásoló tényező, mint azt a közvélekedés, de akár az orvosi közgondolkodás feltételezi. Ma már tudományos eredmények gazdag tárháza bizonyítja, hogy fenti tényezők sokszor döntő hatásúak az egészség fenntartása és mindennapi ápolása szempontjából.

„Ohashit egyszer egy férj és feleség kereste fel tanácsért. A férfi addigra már sok orvost végigjárt, és több mint harmincféle betegségben szenvedett. – Ohashi, a férjem ugye nagyon beteg? – kérdezte az asszony. Ohashi felállt, és nagy tisztelettel a férfi vállára tette a kezét: – Soha életemben nem találkoztam még ilyen egészséges emberrel. Egyetlen betegségébe is belehalnék! Életben van. Hatalmas benső erejének kell lennie. Akkor pedig – betegségei mellett – nyilván egészséges is – mondta Ohashi. Ha valakiben vagy valamiben csakis a rosszat vesszük észre, akkor a teljes képnek csak a felét látjuk. Ilyen esetben vakok maradunk az illetőben vagy a helyzetben meglévő, sokszor rejlő, a kiutat és megoldást jelentő lehetőségek iránt." A keleti, jobb agyféltekés diagnosztika eszköztárával és a nyugati, bal agyféltekés terápiás lehetőségek alkalmazásával értelmezzük az egészség és betegség fogalmát. Ahogy a test a zenekar, amelyben a szervek hangszerek, zenéjük a lélek, harmóniájuk a szellem. A karmester, akinek az összhangzatot kell biztosítania, a beteg maga. Az orvos csak a hangszerek alázatos hangolója.

A már többször hivatkozott természeti népek közgondolkodása és értékválasztásai tetten érhetően is gyógyító környezetet teremtenek:

  • ÉLETTERÜK: Általában védett, természetes földrajzi lokáció, ahol jelentős tér áll rendelkezésre az egyes életfolyamatok kialakítására (alacsony népsűrűség). Az épített környezet organikus tervezése úgy a felhasznált anyagokra, technológiákra, mint a mindennapi használati célszerűségre jellemző.
  • ÉRTÉKEIK: Szilárd, generációkon át tesztelt értékválasztások, konszenzusos! értékváltások. A produktív stressz (saját élethelyzetet befolyásoló, pl. ismerős személyt, saját közösséget ért csapás) és az improduktív stressz (saját élethelyzetet nem befolyásoló, pl. ismeretlen személyt, távoli közösséget ért csapás híre!) éles elválasztása. A produktív stressz megélése, az improduktív stressz kerülése.
  • ERŐFORRÁSAIK: Az erőforrásokkal (tápanyagok, tüzelőanyagok, építőanyagok, munkafolyamatok, stb.) való gondos, ökológikus és ökonómikus gazdálkodás. A pazarlás közösség elleni vétség. Az egészség nem öncél, hanem célszerűség, a saját és társadalmi felelősségvállalás területe. Mozogni, izmokat használni, keveset enni egészséges, nyers ételekből: a szűkös erőforrásokkal való gondos gazdálkodás!
  • ÉLETMÓDJUK: Rendezett, tudatosan "menedzselt" mindennapi élettevékenységek, életfordulók, a közösség életét befolyásoló események mély, tudatos (lelki és szellemi) megélése. Az életkori ciklusok kor-azonos megélését, a fiatalok (jövő generációk) nevelését, lelkük, szellemük gondozását egyéni és közösségi felelősségnek, kiemelt fontosságú, jövőorientációjú feladatnak tartják, és a mindennapokban gyakorolják.
  • EGYENSÚLYUK: A modern homo ludens kreatív, dekadens civilizációs játékai mellett önkorlátozó homo sapiens bölcsesség. Tudatos életúttervezés, örömöt okozó, életkor-független tanulás / tanítás. Szinergikusan együttműködő, egymást kölcsönösen kiegészítő szociális szerepek (egészségesek / betegek, erősek / esendők, kiemelkedők / csapatjátékosok, stb.), közösségi érzület a szociális szövetbe mélyen beleszőve.

Van mit tanulnunk tehát...

Share