Egészségnyereség

image 02Az egyén elidegeníthetetlen felelőssége a saját egészégével való jó vagy rossz sáfárkodás tekintetében nem újkeletű, mégsem általánosan elfogadott alapvetés. Michael Grossman 1972-ben írta le és tette mérhetővé az "egészségtőke" (health capital) fogalmát. Az egészségtőkénkkel való gazdálkodásunk ugyanolyan felelősség, mint a tudás-tőkénkkel vagy akár a pénz-tőkénkkel való gazdálkodás, de az utóbbiakkal ellentétben ezt mégsem gondoljuk vagy tesszük így. Vajon miért?

Adott egészségtőkével születünk, amelynek gondos kezelése, pénzügyi hasonlattal élve, az „egészség-tőkével" való gazdálkodás kiemelt tevékenység. Mindenki más egészség-tőkével születik, a jó gazdálkodás felelőssége mindenkit egyformán terhel. A genetikai meghatározottság (kezdő „kártyaleosztás") a fogantatás pillanatában eldől. A további „lapjárás" részben a környezet, részben az életmód által befolyásolt, ezekre több-kevesebb ráhatásunk lehet. Gyermekkorban a szülők preferenciái, szegénységben a döntési szabadság a korlát. Csak ezután következik az egészségügyi ellátórendszer, amely a partit önállóan folytatni nem tudó játékosoknak – mintegy játékon kívül – új, (egyébként megjelölt) lapokat oszt. Hogy mennyire erős lapokat, azt az adott kor és hely sajátosságai döntik el. A felelősséget az ellátórendszer nem veheti le az egyén válláról, de szakszerű, sokszor korlátos segítséget nyújthat.

A Dr. Ilosvay rendelés keretében a mentorált személyes felelősség azt jelenti, hogy segítjük Önt az optimális sorrend betartásában, amely az egészségtőkéjével való jó gazdálkodásában támogatja. És végül mindent elkövetünk, hogy professzionális révkalauzok legyünk a globális egészségügyi ellátórendszer útvesztőiben. Továbbiakban lásd: Betegút-menedzsment

ÖN GAZDÁLKODIK EGÉSZSÉG-TŐKÉJÉVEL? EGÉSZSÉG-BEFEKTETÉSEI HOZAMA? EGÉSZSÉG-VAGYONOS EMBERNEK TEKINTI MAGÁT?

A selfness az a fogalom, amely az egyén felelősségét tükrözi saját egészsége, jólléte megteremtésében és fenntartásában. Egyfajta ön- és egészségtudatosság, illetve az ezért tenni is hajlandó és képes, jó és építő értelemben vett „figyelek magamra, hogy másokra, az élet dolgaira igazán figyelni tudjak" önzőség. Vagy éppen előrelátó önzetlenség? Kevesen jutnak el gondolatban odáig, hogy – egyebek mellett – komplex, életmódból, gondolatokból, érzelmekből fakadó tényezők sokasága által befolyásolva alakul ki mindennapi egészségi állapotunk. Fentiekben számba vettük azokat a tényezőket, amelyek adottságként (genetikai meghatározottság), környezeti hatásként (fizikai, kémiai, biológiai), vagy éppen életmódi tényezőként (táplálkozás, mozgás, lelki-szellemi attitűd) meghatározzák az egészség-tőke gyarapításának lehetőségeit. Közös jellemzőjük, hogy vagy többé-kevésbé rendelkezésre állnak, vagy nem. Nem szükséges "gazdálkodnunk" velük, mint esszenciális erőforrásokkal.

Fentieken túl, fontos disztinkciót képviselnek azok a tényezők is, amelyek folyamatos hozzáférést, egyfajta ellátási biztonságot feltételeznek, azaz szűkös erőforrásokként kell megszereznünk, felhalmoznunk, majd körültekintően gazdálkodnunk velük. Teljes, akár időleges hiányukban olyan súlyosan érintettek a testi, lelki és szellemi egészség fenntartásának alapfeltételei, hogy a velük való jó sáfárkodás a fenntartható egészségtőke, egészségvagyon gyarapításának alapfeltétele.

  • Anyagi javak (biztonságos menedék, táplálékhoz való hozzáférés, készpénz civilizációs szükségletekre)

Alapvető anyagi biztonság hiányában az egyén gondolkodása annyira beszűkül a húsbavágó likviditási nehézségek leküzdésére és túlélésére, hogy nem teremthető meg a gondolkodás szabadsága, amely a szabad döntések meghozatalának alapfeltétele. Szabad döntés nélkül nincs egészségtudatos döntés sem, így az alapvető anyagi biztonság megteremtése az egészség első pillére.

  • Kiegyensúlyozott lelki kapcsolatrendszer (szexualitás, család, barátok, munkatársak, szociális környezet)

A szexualitás, nagyrészt a társadalom álszent prüdériája miatt az egyén egyik olyan árnyék-tevékenysége, amelyet az elvárt társadalmi konvenciók megítél(tet)ése elől elrejtve, hajlamos gyakran maga előtt is teljesen, akár évtizedekig is titokban tartani. Hasonlóan tabutémának számítanak a lecsupaszítottan őszinte családi, baráti vagy éppen munkatársi kapcsolatok is, ekenyomszélességben ásva alá az egészség támogatására hivatott erőt sugárzó, kiegyensúlyozott és öngyógyító lelkivilágot.

  • Tényszerű ismeretek és személyes tapasztalatok (önmagunkról, szervezetünk, reakcióinkról, a világról)

Az egészségkultúra szerves része kellene legyen az emberi szervezet, pszichológia alapjainak ismerete. Sokan jobban ismerik a legújabb kütyük titkos paramétereit, mint saját, egyszerhasználatos! testük hangos segítségkérésének szembeszökő jeleit, többet, és nagyobb szakértelemmel ápolgatják autójukat vagy éppen emberi kapcsolatokat pótló házikedvencüket, mint állítólagos szerelmük, házastársuk lelkét és szellemét, vagy éppen nagyobb érdeklődést színlelnek a politika, vagy egy-egy sportesemény részletkérdései, mint gyermekeik, szüleik, barátaik napnál világosabb odafigyelést, segítséget, törődést igénylő problémái iránt.

Meggyőződésünk, hogy fenti erőforrások jó gazda módjára történő felhalmozása nélkül, nem csak az egészség teremthető meg nehezen, de a teljesnek, valóban boldognak és hosszabb távon is kiegyensúlyozottnak tekinthető emberi élet megvalósítása is.

Share