Betegút menedzsment, ellátás-szervezés, szak-konzultáció, második orvosi vélemény

image 25A betegút-menedzsment egy olyan iránytű, amely segít eldönteni, hogy az egészségügyi ellátórendszer mely eleméhez célszerű az aktuális helyzetben fordulni. Az alábbi rövid áttekintés is könnyen érthetővé teszi, hogy még az egyes ellátók tökéletes egymésra épülése és együttműködése esetén is rendkívül összetett rendszerrel előtt állunk. A progresszivitás (ellátási hierarxhia) - mint egy képzeletbeli hagyma héjai - az alábbi egymásra épülő elemekből áll (belülről kifelé):

 • 0. Genetikai adottságok (örökletes betegségek)
 • 1. Öngyógyítás (egészségtudatosság, egészségápolás)
 • 2. Prevenció (kommunikációs kampányok, szűrővizsgálatok)
 • 3. Alapellátás (családorvosi rendszer, sürgősségi ellátás, mentés)
 • 4. Járóbeteg szakellátás (szakrendelők)
 • 5. Fekvőbeteg szakellátás (kórházak, klinikák)
 • 6. Rehabilitációs ellátás (utógondozás, krónikus ellátás, otthonápolás, hospice)
 • 7. Természetgyógyászat (complementer, alternatív medicina)

0. Genetikai adottságok (örökletes betegségek): a hagyma, héjak alatt rejtező hajtáskezdeménye, sziklevele

A génállományunk egy rendkívül összetett rendszer. Statikus módon meghatározza közvetlenül a szüleinktől, közvetve nagyszüleinktől, dédszüleinktől, űkszüleinktől, több millió évvel ezelőtt élt vérrokon generációk sorától örökölt génkészletünket. Úgy lehet elképzelni, mint egy, a fogantatásunk pillanatában készült pillanatfelvételt, amely a genotipikus (genetikai, nem feltétlenül manifesztálódó) és fenotipikus (konstitucionális, észlelhető módon megjelenő) tulajdonságok, betegségekre való fogékonyság, kockázati tényezők szempontjából értékelhető statikus állapotot. Egyedi génállományunk fogantatáskori életrekelésével azután érheti a szervezetet számtalan olyan külső vagy belső dinamikus hatás, amelyek mutációt (a sejtek osztódásakor előforduló tökéletlen és nem javított kromoszóma osztódások) okozhatnak. A genetikai meghatározottságunk a jelenleg ismert legbelső hagymahéj (tulajdonképpen a hegyma csírája), amelyre az összes többi épül.

1. Öngyógyítás (egészségtudatosság, egészségápolás): az 1. hagymahéj

A Dr. Ilosvay egész tevékenysége kétrétű. Egyrészt szeretné optimalizálni és maximalizálni mindazt a tevékenységet, amelyet az "első hagymahéj" területén az egyén tehet azért, hogy a további hagymahéjak működését, eredményességét támogassa, segítse, másrészt vállalja a révkalauz szerepét a hagymahéjak bonyolult, ellentmondásoktól sem mentes egymásra épülő rendszerében. Mindennapi tapasztalatunk az is, hogy a nyugati és keleti orvoslás nemcsak összegyeztethető, hanem harmonikusan, egymást erősítve is tud együttműködni. Csak az egymással érintkező felületeiket kell jól illeszteni.

2. Prevenció (kommunikációs kampányok, szűrővizsgálatok): a 2. hagymahéj

A prevenció, azaz megelőzés minden progressziós szint alapvető feladata, elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenció különböztethető meg:

 • Primer prevenció: az egészséges állapot fentartását célzó betegség-megelőző tevékenység
 • Sekunder prevenció: a betegséget a betegség-életciklus minél koraibb fázisában való felismerése érdekében tett lépések
 • Tercier prevenció: a betegség járulékos szövődményeit megelőző, kisebbítő erőfeszítések

3. Alapellátás (családorvosi rendszer, sürgősségi ellátás, mentés): a 3. hagymahéj

Az alapellátás a családorvos (korábban: háziorvos, ma háziorvostan szakvizsgával rendelkező szakorvos) körzeti tevékenysége. Világtendencia az alapellátást végző intézményrendszer megerősítése, szakmai és műszeres kompetenciáinak bűvítése, a definitív alapellátásra való törekvés. A családorvos képezi a legtöbb esetben a beteg ellátórendszerrel való érintkezésének első pontját. A progresszió magasabb szintjei felé irányuló "kapuőr" szerepe kiemelt fontosságú. A családorvos nem csak a hozzá forduló beteg, de a családtagok, lakó-, esetenként munkahelyi környezet beavatott ismerője, így jó betegkapcsolat esetén kiemelkedő, és középtávon is fenntartható együttműködést (compliance) alakíthat ki a gondozás során. Az ellátórendszerrel való hierarchizált érintkezés célszerű megkerülését jelenti a sürgősségi ellátás, mentés, amely a rászoruló beteget a neki megfelelő, gyakran a legmagasabb készültségi szintű ellátóhoz juttatja.

4. Járóbeteg szakellátás (szakrendelők): a 4. hagymahéj

A járóbeteg-szakellátás a kórházi ellátás előszobája, jó esetben a járóbeteg-ellátás keretében ellátható mértékig definitív ellátásra törekszik. Tükörszerűen leképezi a fekvőbeteg-ellátásban jellemző szakorvosi ágakat.

 • A járóbeteg-ellátás többnyire (házi)orvosi beutalóval vehető igénybe, kivéve az alábbiakat, amelyek közvetlenül felkereshetők (/* ráépített szakvizsgát igénylő szakágak):
  • Általános- és baleseti sebészet
  • Bőrgyógyászat + Bőr- és nemibeteg gondozó
  • Fogorvoslás / Konzerváló fogászat és fogpótlástan* / Fogszabályozás* / Gyermekfogászat*
  • Fül-orr-gégészet / Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat*
  • Klinikai onkológia + Onkológiai gondozó
  • Pszichiátria és Addiktológia + Ideggondozó, Addiktológiai gondozó / Pszichoterápia*
  • Szemészet
  • Szülészet-nőgyógyászat / Nőgyógyászati onkológia*
  • Tüdőgondozó (Tüdőgyógyászat nem!)
  • Urológia
 • Csak orvosi beutalóval igénybe vehető szakrendelések (/* ráépített szakvizsgát igénylő szakágak):
  • Arc-, állcsont és szájsebészet / Dentoalveoláris sebészet* / Parodontológia*
  • Belgyógyászat / Endokrinológia és anyagcsere-betegségek*
  • Csecsemő- és gyermekgyógyászat / Neonatológia*
  • Foglalkozás orvostan
  • Gasztroenterológia / Gyermek gasztroenterológia*
  • Geriátria
  • Hematológia / Allergológia és klinikai immunológia* / Gyermek hemato-onkológia*
  • Kardiológia / Csecsemő és gyermekkardiológia*
  • Nefrológia
  • Neurológia / Gyermek-neurológia*
  • Ortopédia és traumatológia / Kézsebészet* / Sportorvostan*
  • Reumatológia
  • Tüdőgyógyászat / Gyermek tüdőgyógyászat*
  • Urológia / Andrológia*

5. Fekvőbeteg szakellátás (kórházak, klinikák): az 5. hagymahéj

A kórházi/klinikai ellátás az ellátórendszer csúcsa, a megfelelő progresszivitási szintek figyelembevételével mindig definitív ellátásra törekszik. Ha az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás, kiegészülve az egynapos, nappali kórházas, stb. korszerű ellátásokkal jól tölti be kapuőr funkcióját, akkor a fekvőbetegellátás rendkívül költséges, hatalmas műszer, technológia és szaktudás-igényes területe a betegség-életciklus késői szakaszába jutott páciensekre koncentrálhat, akiket kiemelt figyelemmel, hatalmas emberi és technológiai erőforrásokkal a hét hét napján, 24 órában a legmagasabb elérhető színvonalon láthat el. Ez az ellátási forma a tudományos kutatás-fejlesztés és az oktatás-továbbképzés legalkalmasabb terepe, ezáltal az ágazat technológiai és humánoldali csúcsát jelentik.

 • Csak kórházi környezetben felmerülő orvosi szakágak:
  • Aneszteziológia és intenzív terápia / Csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápia*
  • Érsebészet
  • Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás / Orvosi rehabilitáció*
  • Gyermeksebészet
  • Idegsebészet / Klinikai neurofiziológia*
  • Igazságügyi orvostan / Igazságügyi pszichiátria*
  • Klinikai genetika / Molekuláris genetikai diagnosztika*
  • Mellkassebészet
  • Nukleáris medicina
  • Orvosi mikrobiológia
  • Oxyológia és sürgősségi orvostan
  • Patológia / Diagnosztikus cytológia*
  • Plasztikai és égés-sebészet
  • Radiológia / Gyermek radiológia* / Neuroradiológia*
  • Sugárterápia
  • Szívsebészet
  • Transzfuziológia
 • Speciális orvosi szakágak
  • Egészségbiztosítás*
  • Honvéd-, katasztrófa-, és rendvédelmi orvostan

6. Rehabilitációs ellátás (utógondozás, krónikus ellátás, otthonápolás, hospice): a 6. hagymahéj

A rehabilitáció az ellátórendszer egyik kulcsfontosságú területe, hiszen a betegek kibocsátása, magánéleti, családi, baráti, közösségi és nem utolsósorban munkahelyi visszailleszkedésének optimalizálása az egész folyamat hatásosságát, ezáltal sikerét érinti. A megtartott készségek, képességek, egészében a megmentett egészségnyereség maximalizálása nemcsak az egyén, hanem a terheit részben viselő társadalom, és természetesen a gazdaság elemi érdeke is. A jó rehabilitáció meghatványozhatja az akut ellátási szintek eredményességét, míg a nem megfelelő töredékére is ronthatja azt.

7. Természetgyógyászat (complementer, alternatív medicina): a 7. hagymahéj

A kiegészítő gyógyászati tevékenységeket a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM, és 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet szabályozza.

 • Orvos-természetgyógyász szakvégzettséghez kötött tevékenységek
  • Biológiai fogorvoslás
  • Hagyományos Kínai Orvoslás (HKO)
  • Homeopátia
  • Indiai - Ajurvédikus medicina
  • Méregtelenítő módok
  • Neurálterápia
  • Tibeti gyógymódok
 • Természetgyógyászati szakképesítéshez* / vizsgához** kötött tevékenysége
  • Akupresszúra*
  • Alternatív / Keleti mozgás- és masszázsterápia*
  • Alternatív / kiegészítő fizioterápia**
  • Bioenergetika**
  • Életmód oktatás / tanácsadás és terápia*
  • Fitoterápia**
  • Fülakupunktúrás addiktológia**
  • Kineziológia**
  • Manuálterápia
  • Reflexológia / Reflexzóna terápia*
  • Szemtréning**

image 10Az utazási medicina rohamléptekkel fejlődő tudományág, amelynek Magyarországon még kevéssé alakultak ki azok a keretei, amelyek a turizmus szempontjából fejlettebb országokban hatásosan segíthetik az egészséges utazók mindennapjait. Pedig mára már nagy gyakorlat és tapasztalat halmozódott fel a legkülönbözőbb képességhiányokkal, betegségekkel, sőt komoly, akár a mindennapokat is súlyosan megnehezítő kórállapotokkal küzdő embertársaink utazásának, utaztatásának is.

Fenti stigmatizált helyzet korábban súlyos korlátokat, vagy egyenesen az utazásból való kizárást jelentette volna. Ma már sok minden lehetséges, természetesen gondos körültekintéssel, tervezett vizsgálatokkal, az utazási körülmények személyre szabásával. Utazás előtt fontos tudnunk, hogy a céldesztináció területén milyen előkészületek, oltások, speciális egészségvédő intézkedések indokoltak. Az utazás alatt sokszor kerülünk kétségbeejtő helyzetbe akár a nyelvi nehézségek, akár az egészségbiztosítási csomag, vagy éppen az eltérő egészségügyi ellátórendszer sajátosságai miatt. Hazatérés után is fontos tudnunk, hogy mely tünetek, panaszok utalhatnak arra, hogy „hazahoztunk" valamit. Ilyen esetekben különösen fontos a gyors, szakszerű, teljes körű ügyintézésre, esetmenedzsmentre specializálódott orvosi segítség.

A Dr. Ilosvay rendelés keretében vállaljuk az utazási betegségekkel kapcsolatos állapotfelmérést, problémafeltárást, együttműködő partnereinken keresztül pedig a kezelést igénylő esetek ellátását, utógondozását, sőt utazásának, utaztatásának megszervezését, kivitelezését is.

Share